Golden Age Master Class


Det æteriske fællesskab i City of Light har med Golden Child Energy udviklet en avanceret uddannelse i den 5. dimensions Gyldne Tidsalders højfrekvente energier.

City of Light uddanner morgendagens mennesker og behandlere i Den Gyldne Tidsalders 5. dimension.

Kom med på en spændende Ascension rejse ind i Den Gyldne Tidsalder. Det bliver din personlige rejse, der i modsætning til andre kurser er helt unik ved at det tager sit afsæt i 5. dimension. City of Light har udviklet enkle healings- og afbalanceringsmetoder, som du lærer at bruge på dig selv og andre. Uddannelsen er derfor både for behandlere og deltagere, som ikke er behandlere.

Den unikke City of Light energi frekvenshealing er på en gang blid, kraftfuld, dybtgående og effektfuld. Du kommer helt ind i din essens. Herfra fintunes din egen frekvens og det er herefter nemt og smertefrit at give slip på unødvendig bagage, implantater, traumer mm. Vi arbejder med højfrekvente krystalværktøjer kodet i City of Light for at ramme energier og frekvenser 100% i tests og balanceringer.

Uddannelsen er for alle interesserede, der føler sig tiltrukket og har lyst til at være med. Teori og manual er enkel og let forståelig. Behandlingsteknikkerne kan let tilegnes af enhver og de tilpasses den enkeltes særlige evner.

Læs anmeldelser af uddannelsen nederst på siden.

Datoer for moduler


Golden Age Master Class uddannelsen har 8 møde weekender fordelt på 1 år. Datoer for nyt hold følger.

Modul 1 POWER
Modul 2A AKTIVERING
Modul 2B AKTIVERING
Modul 3A KOMMUNIKATION
Modul 3B KOMMUNIKATION
Modul 4 ENERGI
Modul 5A BEVIDSTHED
Modul 5B BEVIDSTHED

Mød City of Light og Golden Child Energy


Se denne udsendelse, hvor Charlotte Shanti tager dig med ind i lysskibet City of Light i 5. dimension til højfrekvente oplevelser.Formål

Formålet med Den Gyldne Tidsalders Mesterlære er at hjælpe alle, der føler sig kaldet til uddannelsen, med at virkeliggøre og manifestere deres livsopgaver. Dette i samarbejde med stjernefolk fra Mælkevejen og ude fra universet. Vi arbejder i højfrekvente energier inde i det æteriske City of Light fællesskab med Golden Child energien.

Ønsker du
POWER og stå i din egen unikke energifrekvens
AKTIVERING af din iboende stjerneviden
KOMMUNIKATION med alle væsener
ENERGI, healing og overskud
BEVIDSTHED om dit indre og ydre univers

Vil du gerne
• være integreret i dit livsformål
• være aktiveret og fremkaldt i din plads i universet
• være transformeret i din særlige energifrekvens
• være en del af alle disse nye metoder og behandlingsformer

så er denne uddannelse lige noget for dig.

På en legende og kreativ måde lærer du at kombinere dine evner og de teknikker du allerede kender med en række helt unikke og blide, men effektive behandlingsmuligheder. Teknikkerne klarer selv meget komplicerede og dybtliggende problematikker, som behandlere på jorden ikke tidligere har været i stand til at nå i dybden med. Dette, fordi der nu er åbnet dimensionslag (bevidsthedslag), som de kodede krystalværktøjer fra City of Light kan nå ud til.

Du lærer tests og balanceringer, som du kan bruge på klienter, venner og familie. Du kan følge uddannelsen enten som privatperson eller som behandler med mulighed for at søge om at deltage i afsluttende eksamen og certificering til Golden Age City of Light Therapist.

CaveofCreation-JeanLuc
Cave of Creation af Jean Luc

Uddannelsen indeholder


POWER


City of Light Udenom og inde i jorden eksisterer flere lysskibe, æteriske samfund og fællesskaber, der arbejder på at få kontakt med dig. Deres mission er, at støtte dig og jorden med at komme til Den Gyldne Tidsalders energier og frekvenser. City of Light er sådan et fællesskab bestående af forskere og behandlere fra mange dimensioner. Du vil blive fortrolig med at arbejde sammen med City of Light, som vil give dig et personligt æterisk behandlerrum, der passer lige præcis til dig.

Hvem er du? Under uddannelsen vil du opdage nye ting omkring hvem du i virkeligheden er både som menneske og som stjernevæsen. Golden Child energien styrker dig i ”det, du er”. Du vil gennemleve en personlig POWER proces, der allerede starter på Modul 1 og så bliver opbygget med mange forskellige facetter igennem hvert modul.

Krystalværktøjer kodet i City of Light For at formidle energier og frekvenser 100% nøjagtig bruger City of Light kodede krystalværktøjer. Det sikrer, at du modtager højfrekvente energier og frekvenser direkte fra kilden.

Energi og frekvenslære Du vil blive bevidst om, hvor energier og frekvenser kommer fra og i hvilken kvalitet. Efterhånden som Den Gyldne Tidsalder åbner sig er det vigtigt at du udvikler en skelneevne i forhold til tilbud om energier og frekvenser så du kan vælge dem, der støtter og styrker dig i din egen unikke energi- og frekvenssammensætning.

Golden Child Aspects (følelsessæt)
Krystalværktøjerne til dette modul balancerer og healer fortidige mønstre og følelser og giver personlig power, så du står godt i dig selv. De er alle aspekter af Golden Child energien.

Power styrker dig i din kerne ”det, du er”
Focus skærper dit sind
Peace giver fred i tanker, ord og handling
Love skaber kontakt til den universelle kærlighed
Light varmer som solens stråler eller en moders kærlighed

Etik
Vi gennemgår og drøfter, hvad der er etisk korrekt og god skik.

AKTIVERING


12 chakra Vi bevæger os igennem de 12 chakra med Ærkeenglene Metatron og Sandalphon og får dem godt integreret. Vi udforsker, hvilke opgraderinger, der ligger for vores energisystem både generelt og personligt.

12 DNA strenge og Lyskroppen Vi går i dybden med at aktivere den viden du er klar til at integrere fra dit DNA og på epigenetisk niveau. Du får opgraderet din lyskrop (merkaba) som gør at det lettere og hurtigere for dig at rejse til andre dimensioner og parallelverdener.

Golden Implant Termination Vi arbejder med de forhindringer du måtte opleve på Golden Ascension vejen. En af dem kan være fastlåste følelser eller ”alien implants”. Hvis dette er tilfældet, så vil vi arbejde med at få dem opsporet, afmonteret, nedbrudt og opløst. De traumer og fysiske skavanker, der måtte være opstået pga. implants vil blive helet. Formålet er, at du bliver bevidst om de forhindringer du oplever og får en konkret oplevelse af, hvad der kan gøres på kort og lang sigt for at overkomme dem.

KOMMUNIKATION


Dimensionerne Vi rejser igennem dimensionerne sammen med City of Light og opdager de bevidsthedslag de hver især indeholder. Bevidsthedslag, der bevirker at vi vågner op til flere facetter af os selv og det univers vi lever i. Vi udforsker din personlige transformation til multi-dimensionelt væsen.

Golden Communication Set Vi arbejder med et helt nyt kommunikationsværktøj, så du kan kommunikere med alverdens væsener på lyssprog og andre kommunikationsformer. Vi bygger videre på de evner du allerede har med clairvoyance og kanalisering. Hvis du ikke kan mærke, se eller høre energier og frekvenser, så er denne uddannelse lige noget for dig. Vi arbejder med at finde ud af, hvordan din unikke evne fungerer og hvordan du kan anerkende og bruge den. Vi er nemlig af den overbevisning, at der er mange måder at sanse Den Gyldne Tidsalder på.

Golden Light Network Du synkroniseres med den Gyldne Tidsalders lysnetværk. Formålet er, at du forbindes med lysnetværket, og at de energier du indtil nu har arbejdet med synkroniseres og fintunes til Den Gyldne Tidsalder. Ved at synkronisere dine energier vil andre lettere kunne få adgang til energierne via lysnetværket. Jo flere vi er, der bevidst arbejder med den Gyldne Tidsalders lysnetværk, jo mere udbygges og forstærkes det. Dette vil hele tiden bringe den Gyldne Tidsalder tættere på jorden og alle dens væsener. 

Golden Time Space Du lærer hvordan du kan restituere ovenpå højfrekvent energi- og frekvensarbejde. Du vil få anvist et særligt rekreationssted i City of Light, hvor hver oplevelse er unik. Som navnet antyder ligger stedet i Den Gyldne Tidsalder udenfor tid og rum. Der balanceres efter energiarbejde ved at nulstille energifeltet indenfor 

1) De lette og luftige energifrekvenser, og de tunge og kraftige energifrekvenser.

2) Det følelsesmæssige og psykiske område på henholdsvis det fysiske og det æteriske plan.

Vitalisering For at give din krop de bedste betingelser for at håndtere alt det nye, som uddannelsen tilbyder er det vigtigt at din krop kan følge med. Vital krystalværktøjet hjælper dig med vitalisering helt ned på celleniveau for at sikre optimal optagelse og udskillelse.

ENERGI


Golden Child Energy er en af de mest kraftfulde og neutrale healingsenergier. Det er Den Gyldne Tidsalders multi universielle healingsenergi. Du lærer at forbinde dig med den og bruge dens healingskraft til dig selv og andre.

Kreativitet Her halvvejs i uddannelsen er det vigtigt at nedbringe, hvad der måtte være af mental stress for at frigive dit fulde kreative potentiale. Krystalværktøjet Anchor hjælper dig med virkelig at forankre dig i en kerne af ro og mentalt overskud.

Kodning af krystaller og energimedicin Du lærer at lave højfrekvente energikodninger i krystaller ved hjælp af Golden Child Energy Frequency kodningsplader. Du kan bruge dette helt unikke værktøj til dig selv eller i sessioner med klienter.

BEVIDSTHED


Andromeda Galaksen Jorden er i Mesterlære hos Andromeda Galaksen. Du vil også komme i Mesterlære og blive forbundet til denne visdom og tuningsfrekvens, der konstant strømmer fra Andromeda. Den mest berømte er den vi kender som Kristus eller hjerte chakra energien.

Lyra krystallinsk natur energi Efterhånden overgår vi til krystallinsk struktur i vores energi- og frekvenssystem. Vi skal hver især fungere som unikke højfrekvente krystaller og formidle Den Gyldne Tidsalders principper. Med hjælp fra City of Light vil dette stå mere klart for dig i løbet af uddannelsen, hvor vi bl.a. arbejder med krystallinsk natur energi fra Lyra.

Lyra samarbejdsenergi Et af de vigtigste principper fra Den Gyldne Tidsalder er evnen til at samarbejde med alle mulige mennesketyper og væsener. Det er en del af uddannelsen at du lærer at stå i dig selv i Total Balance og lærer at åbne for dem, der er forskellige fra dig selv og som du tidligere ikke ville overveje at arbejde sammen med. Vi bruger Lyra’s unikke samarbejdsenergi i 12. dimension som vil støtte dig i bedre samarbejder med andre i dit daglige liv her på jorden.

Praktisk Information


Modul 1 POWER
Modul 2A AKTIVERING
Modul 2B AKTIVERING
Modul 3A KOMMUNIKATION
Modul 3B KOMMUNIKATION
Modul 4 ENERGI
Modul 5A BEVIDSTHED
Modul 5B BEVIDSTHED

Undervisningsmateriale - fra teori til praksis
For hvert tema modtager du en manual med teori, der består af unikke tekster Charlotte Shanti har hentet fra City of Light i 5. dimension. Teorien bliver omsat til praksis via muskeltest og balanceringer igennem forskellige procedurer.

Hvis du ikke kan muskelteste med kinesiologi, så lærer du en simpel test eller du kan medbringe dit pendul og bruge det.

Efter hvert modul er der hjemmearbejde.

Vi arbejder med højfrekvente krystalværktøjer kodet i City of Light for at ramme energier og frekvenser 100% i tests og balanceringer.

Krystalværktøjerne kan udlånes på kursusdagene. Hvis du ønsker at beholde enkelte eller hele sættet efterfølgende kan de tilkøbes med rabat.

Golden Age City of Light Therapist certificering
Hvis du ønsker at blive Golden Age City of Light Therapist (behandler i City of Light) kan du søge om at komme til eksamen som afslutning på de 8 moduler.

Det forudsætter, at du i forvejen har 100 undervisningstimer i relevante behandlingsformer som f.eks. healing, clairvoyance, kropsbehandling, kinesiologi eller andet. Dokumentation påkræves og skal godkendes. Det er et krav at du har de krystalværktøjer, som vi arbejder med på uddannelsen.

Under forløbet skal du gennemføre 20 klientforløb á 2-3 behandlinger. Det må gerne være personer, som du arbejder med i forvejen eller som du kender i forvejen. Anonymiseret journalføring påkræves.

Eksamen består af en praktisk del, hvor du udfører test og balancering i City of Light.

Undervisere
Underviserne er alle integrerede i deres Monad (virkelige Selv) i 9. dimension og de har været igennem gennemgribende Golden Ascension aktiveringer.

  • Charlotte Shanti, Golden Age Transformation Teacher, Kinesiolog og Underviser.
  • Dil Bredholt, Anchor for The Golden Child Energy.
  • Corinn Sandhoff, Golden Age City of Light Therapist, Biopat.

Uddannelsen er udviklet af Charlotte Shanti i samarbejde med City of Light via kommunikation igennem dimensionerne.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til uddannelsen i City of Light, der er forankret i Den Gyldne Tidsalder.

Fred, Lys og Kærlighed
Charlotte Shanti
Golden Age Transformation Teacher
Lightship City of Light
kontakt@city-of-light.dk

Anmeldelser af Golden Age Master Class


Anneli fortæller


Golden Age Master Class er en helt særlig uddannelse. 
 
En meget vigtig, af utallige uddannelser og kurser over de sidste 30 år.
 
De redskaber og indsigter jeg har fået adgang til er uvurderlige i mit personlige og professionelle arbejde. 
 
Omend jeg ikke bruger krystalværktøjerne professionelt, bruger jeg dem til mig selv.
 
Alene det, er det hele værd.
 
Charlotte Shanti er en underviser i sin helt egen kategori, på den gode og utrolig inspirerende måde. 
 
Jeg har fået mere adgang til fred, nænsom kommunikation og accept af forskellighed, både via Shantis eksempel og City of Light, der kærligt møder hvad end der måtte være at dybe ønsker og længsler.
 
Jeg har opnået renere intuning i det non-duale, ved gennem den nænsomme energi, at få øje på det der før var skjult.
 
Jeg var lidt i tvivl om jeg skulle med på uddannelsen, da jeg ikke kunne regne ud hvad vi egentlig skulle lære om. Men når jeg mærkede efter ophørte tvivlen og jeg er taknemmelig for at jeg fulgte min intuition.
 
- Anneli

Bettina fortæller


Fra dag ét oplevede jeg en skøn blanding af spændende og øjenåbnende teori, blide behandlinger og oplevelser med de vildeste energier, som jeg ikke havde været i berøring med tidligere. Under kærlig guidning fra de tre vidunderlige, indsigtsfulde og dygtige undervisere, Shanti, Dil og Corinn befandt jeg mig (og jeg er sikker på, at jeg kan tale for alle mine medkursister) i et trygt undervisningsmiljø, hvor det var okay at være lige som man er.

Jeg kan varmt anbefale dig denne uddannelse, for du er på en rejse og dette kursus er byen du MÅ opleve. Den er ulig andre byer du nogensinde vil møde, da den er så unik og banebrydende. Du vil aldrig fortryde det, hvis du vælger at gøre holdt her.

Jeg tænker også på, om jeg overhovedet behøver rejse videre.

Min største taknemmelighed til Shanti, Dil og Corinn.

- Bettina Marup-Dalsten

Elenor fortæller


Jeg har afsluttet Golden Age Master Class uddannelsen.

Det har været en helt fantastisk rejse gennem en yderst professionelt tilrettelagt undervisning af et virkelig spændende stof.

Trods det er dybe processer der bliver undervist i er de meget enkle og lette at lære.

Jeg anbefaler på det varmeste Golden Age Master Uddannelsen

- Elenor


Aischa fortæller


Kan virkelig varmt anbefales.

Bruger City of Light på mange forskellige måder i mit energiarbejde.

Det er selvudvikling på rigtig mange områder, hvor jeg blev styrket i at være det jeg er.

Samtidig fik jeg nogle fantastiske redskaber i kodede krystaller der skaber direkte hjælp fra City of Light.

Jeg bliver hurtig afbalanceret og healet især når jordforbindelsen ryger ind imellem.

Super oplevelse

šŸ˜ŠšŸ’œšŸ’— Aischa

Bente fortæller


Jeg vil her med glæde udtale mig om min oplevelse og nytteværdi af at tage uddannnelsen til "Golden Age City og Light Therapist" Inden jeg begyndte på uddannelsen til Golden Age City of Light Therapist (GACOL Therapist∞) ledte jeg igennem de seneste år konstant efter "hvem er jeg". Det begyndte faktisk for alvor efter en stresssygemelding for 13 år siden, at jeg blev mere interesseret i det. Min arbejdsmæssige baggrund er drikkevandsspecialist gennem mange år, zoneterapeut i ti år og kinesiolog i seks år.

Mit første bekendtskab med City of Light var Starseeds Meetings med Charlotte Shanti. Det var lige noget for mig - her begyndte jeg for alvor at finde ind til mit Højere Selv, det som jeg er kommet her på Jorden til at bidrage med og samarbejde om. Mit livsformål! Efter jeg arbejdede i dybden i samarbejde med City of Light med mit livsformål og endnu mere gennem uddannelsen, er mit liv blevet så meningsfyldt. Jeg har lykkefølelsen med mig, og hver gang jeg tager det næste skridt på min unikke livsvej, kommer der en ny bølge af lykke ind over mig. Mit ønske er, at alle mennesker får mulighed for at finde deres Højere Selv - det vil være til alt og alles bedste - det er ren kærlighed og egenomsorg. Moder Jord, natur, dyr, mennesker, det enkelte individ, ja alle væsner trænger gevaldigt til opmærksomhed og omsorg. Alt dette kan ske og lade sig gøre gennem de kærlige samarbejdsenergier i City of Light.

Kort tid efter uddannelsens afslutning bliver jeg uden, at jeg tænker over det, ført hen til opgaver, som det er meningen jeg skal arbejde med, og nu på en ny måde her i den gyldne tidsalder, hvor vi befinder os. Det handler om vand for mit vedkommende og alt det vand kan i samarbejde med os. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg blev inviteret af City of Light til at være med. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det ville have været uden.

Klienter melder tilbage på balancering med 12 chakrastenen, at hverdagen bliver lettere at finde rundt i, den flyder mere frit. En meldte tilbage dagen efter hun havde været til en session, at hun lige pludselig kunne give til genmæle og føle respekt og værdighed omkring sig, en helt ny situation for hende.

Total Balance blev den anden dag brugt til korrektion for reaktive muskler og klienten mærkede tydelig aktivitet i kæben, maven og hoften. Det tog kun et øjeblik at få skabt balance, hvilket er typisk for balanceringer med City of Lights værktøjer. Mine klienter nyder godt af det og jeg i høj grad som kinesiolog og zoneterapeut. Den gule meridiansten er med, når jeg giver zoneterapi, energiflowet flyder lettere, er min konstatering.

TAK til City of Light og Shanti, der gør et uundværligt stykke arbejde for vores alles bedste. I kærlighed og vandets tegn Bente Fisker

Linda fortæller


I dag har jeg (Linda Larsen) taget uddannelsen i Golden Age Master Class - Den Gyldne Tidsalders
Starseeds Mesterlære šŸ™šŸ˜

Vi er det første hold på 8 fantastiske sjæle i Skandinaven der er udlært i denne fantastiske uddannelse šŸ’œ

Man kan arbejde i alt og der er ingen grænser. I menneskets tanker, smerter, organer, medianbaner, celler og dna. I alt indeni og udenpå.

Vi kan også arbejde i

Dimensionerne, suse op og ned i de forskellige dimensioner alt efter hvad vi skal arbejde med.
Tidligere liv og arkiver. Vi kan få budskaber i fortid, nutid og fremtid.
Balancering af 7 og 12 chakra systemerne.
DNA balancering.
Rense kroppen for giftstoffer.
Fjerne implantater, der kan sidde i auraen.

Vi bruger teknikken kinesiologi til at teste og speciel indkodede krystaller til at balancere med.

Vi koder vitaminer, mineraler, urter og meget mere efter test på kroppen ind i vand, krystaller og hvad der ellers ville være brug for.

Har været i forskellige galakser og universet og er kommet i mesterlære i Andromeda.

Der er meget mere i denne uddannelse men så skulle jeg skrive en bog šŸ˜Š

Jeg takker City of light og Golden Child energien for at komme ind i mit liv šŸ™ā¤ļø

Jeg takker af hele mit hjerte mine lærere Charlotte Shanti, Dil Bredholt og Corinn Sandhoff Pedersen for de smukkeste energier og de arbejdsværktøjer vi har lært ā¤ļø

Det har været en kæmpe rejse.

Nu mangler jeg bare min eksamen 10/7 så jeg kan få mit Certifikat šŸ™

Mianne fortæller


Jeg har nu afsluttet uddannelsen Golden Age Master Class og kan varmt anbefale den.

Jeg har tidligere købt mange af de kodede krystaller af Charlotte Shanti og har været med på flere af hendes kortere kurser. Jeg har dog ikke rigtig vidst hvordan jeg skulle arbejde med de kodede krystaller - udover at gå med dem i lommen.

Uddannelsen giver en fantastisk indsigt i hvordan man kan arbejde med stenene, både til sig selv og andre og hvordan de arbejder.

Charlotte Shanti har kodet dem i samarbejde med vise lysvæsener i City of Light. Disse lysvæsener har stor viden og forståelse for den proces og udvikling vi mennesker går igennem for at udvikle os og hæve os og jorden til 5. dimension. Den viden er kodet ind i stenene og stenene arbejder hurtigt og effektivt med os og voresproblemer og udfordringer. Der er kodet så høj intelligens ind i de kodede krystaller, at de kan se hele ens liv - og tidligere liv - og fremtidige liv. De kan scanne en, prioritere opgaver og planlægge rækkefølgen af de behandlinger, der hjælperen i ens udvikling.

Man behøver ikke at tale længe om sine problemer og udfordringer.

Man behøver ikke føle al den sorg og smerte, der kan ligger gemt.

Man skal "bare" åbne op og give slip.

Der kan selvfølgelig godt komme en reaktion af en healing / behandling - en udrensning, men det foregår hurtigere med disse højfrekvente krystalværktøjer.

Det er den ny tids healing/behandling.

Som behandler synes jeg, at det er en dejlig, nem og hurtig måde at arbejde på - og meget effektiv. Jeg har selv gået vejen og fået alle behandlingerne under uddannelsen.

Jeg føler, at der er sket en stor transformation med mig og glæder mig til at give det videre til andre i kærligt samarbejde med lysvæsener i City of Light.

af Mianne Munch
We use cookies. The EU wants to make sure that you are aware of this. Please accept or reject the cookie scripts. Peace, Love and Light